Ambients

Els ambients, considerats com a espais d'aprenentatge, interacció i comunicació, ofereixen diverses oportunitats als infants per actuar, observar, experimentar i interactuar amb els altres mitjançant propostes variades. Aquest enfocament respon a la necessitat dels infants de jugar i establir relacions, respectant els seus diferents ritmes d'aprenentatge i interessos. Cal destacar la flexibilitat i versatilitat dels ambients per atendre les diferents necessitats dels infants, tot proporcionant un element comú: el joc, com a mitjà per descobrir i desenvolupar l'aprenentatge.

Les sessions d’ambients les realitzen tots els grups de la Comunitat de Petits, amb grups internivell, per fomentar noves relacions i dinàmiques d'aprenentatge. Cada ambient té una capacitat màxima de 13/15 infants, amb la llibertat per cada infant de triar l'ambient i realitzar un registre per fomentar l'autoregulació.