Oferta Educativa

L'escola Prat de la Riba és una escola pública depenent del Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya.

Els nivells educatius que acollim són:

A secundària el nostre centre de referència és l'Institut Baix Camp.