Full de ruta

Els fulls de ruta són una metodologia educativa que busca promoure l'autonomia, iniciativa i planificació dels infants mitjançant la creació d'un conjunt d'activitats d'aprenentatge. Cada full de rutal implica una planificació de tasques pràctiques, reptes o petites situacions d'aprenentatge, amb l'infant seleccionant de manera autònoma les activitats que vol realitzar durant aquella franja horària. Després de completar les tasques, els alumnes reben diverses formes de retroalimentació, incloent l'autoavaluació amb eines com una rúbrica i la coavaluació pels seus companys i companyes de classe.

Aquest enfocament busca respectar el ritme i els estats d'ànim de cada infant, fomentar la seva autonomia en la planificació i organització del seu aprenentatge, i proporcionar experiències d'aprenentatge significatives a través de tasques vivencials i manipulatives.