els 10 principis de l'escola

1. PLURILINGÜE I INTERCULTURAL

Una escola que proporciona una competència plurilingüe i intercultural que inclou el català com a llengua pròpia i vehicular, el castellà com a llengua cooficial i una llengua estrangera dins l’etapa obligatòria. Una escola que potencia el plurilingüisme a partir de programes educatius com el PEL, GEP, Termòmetre Lingüístic, Fem l'Escola Plurilingüe... 

2. DIVERSA

Una escola oberta a tothom sense restriccions, que considera la diversitat com una riquesa i un recurs, que manté les expectatives elevades pel que fa a les possibilitats de cada un dels infants i dedica els recursos necessaris a aconseguir aquest objectiu. Que estima i visibilitza el plurilingüisme i la interculturalitat que es respiren a l'aula com a factors que afavoreixen les habilitats i destreses per a la convivència, el respecte i l'entesa entre les persones.

3. ECOSISTEMA EDUCATIU

Una escola que amplia els temps i espais d’aprenentatge per fer front a les persistents desigualtats basades en l’origen social. L’equitat com a màxima prioritat. Que es reconeix com un espai públic, amb tot el que això implica: un teixit de relacions socials que esdevé espai de vertebració de la societat i de projecció de la realitat com a país. Implicada en la ciutat de Reus, participant, juntament amb altres agents socials, polítics i administratius.

4. COMPROMESA AMB L'ENTORN

Una escola compromesa, no solament des del punt de vista pedagògic sinó també ciutadà, amb els problemes més greus que té plantejat el món. Amb la idea força que les escoles podem canviar el món, els nostres projectes anuals d’aprenentatge col·laboratius i globalitzats estan basat en problemes. Abordant temes com la pobresa, la desigualtat, la sostenibilitat mediambiental i molts altres, hem vist com els infants s'han convertit en agents del canvi, utilitzant les seves habilitats i coneixements per trobar solucions innovadores i contribuir a un món millor.

5. DEMOCRÀTICA, OBERTA I PARTICIPATIVA

Una escola que fa conèixer a l’alumnat els valors democràtics i de respecte pels drets humans. Però sobretot, que funciona d’acord amb aquests valors i procura projectar-los sobre l’entorn. Una escola que aposta per les assemblees setmanals a les aules i participa en projectes com Infants ciutadans, organitzats des de l'Ajuntament de la ciutat.

6. INCLUSIVA I INNOVADORA

Una escola que abandona el model d’educació transmissora. Els infants són els protagonistes del seu propi procés d’aprenentatge. Que aposta pel disseny universal per a l'aprenentatge (DUA) com a marc que permet crear situacions d'aprenentatge flexibles a partir d'un disseny que detecta i minimitza les barreres del context i dona resposta educativa a tot l'alumnat.

7. HUMANA

L’escola és, a més a més, una escola humana. És veritat que ha de valorar els sabers i les destreses importants per al futur, les referències culturals que ens enriqueixen des del passat i les competències que ens permeten gestionar els problemes del present. Però és, també, una escola que situa l’ésser humà en el centre de les seves preocupacions i promou la felicitat i el benestar emocional de l’alumnat.

8. LECTORA

Una escola que estima i viu la lectura, com a font de coneixement i de plaer. Per això, durant els últims cursos, estem portant a terme diverses línies d'actuació al voltant de la lectura, com són: el club de lectura, padrí lector, dinamització de la biblioteca de centre, hora de biblioteca dins de l'horari lectiu, minuts diaris de lectura lliure sostinguda i silenciosa, animacions lectores, visites d'escriptors, contacontes, participació al programa LECXIT, celebració del Dia internacional de les biblioteques i del Dia de la poesia, així com el Jocs Florals organitzats per Sant Jordi.

9. MAKER

Una escola que integra les Tecnologies de l'Aprenentatge i el Coneixement (TAC) en la totalitat d'espais existents al centre. Un centre TAC que ofereix les eines informàtiques necessàries perquè l'ús de les TAC esdevinguin una realitat en totes les aules i totes les cases, i siguin accessibles a tot l'alumnat i les seves famílies.

10. ARTÍSTICA

Una escola que promou l'aprenentatge musical com a mitjà d'expressió i crea espais on fer de la música un vincle que ens uneix i ens projecta fora del centre, que promou el "formar part" d'una agrupació cultural, com són les dues corals, les dues orquestres Orff i el grup de timbals. De la mateixa manera que fomenta la vivència de la música en directe assistint i participant en concerts i organitzant anualment la Marató de música.