Projectes amb impacte

En una societat cada vegada més complexa i interconnectada, és vital que les escoles assumim el repte de formar als infants de manera integral, preparant-los per afrontar els desafiaments globals i fomentar així  la  solidaritat i consciència social. En aquest sentit, el treball per projectes s’ha convertit en una  eina potent de transformació i empoderament.

Cada curs escolar es realitza un projecte anual d’aprenentatge. Aquest gran projecte pot estar format de projectes més petits sota el paraigua del projecte anual. Es porta a terme a tots els cursos d’Infantil i Primària, des d’I3 fins a 6è. És un projecte d’escola interdisciplinar i globalitzat. Són projectes basats en problemes reals i propers. La societat evoluciona i cada vegada més hem de preparar als nostres infants per donar respostes innovadores en una societat canviant i en evolució constant.

Les escoles podem canviar el món!

PROJECTE IDEA

CURS 23-24

PROJECTE INVISIBLES

CURS 22-23

ECOSISTEMA PDR

CURS 21-22

PROJECTE LLIGAMS

CURS 20-21