PROJECTES D'ESCOLA

.

PROJECTE FAIG

FAIG és un programa experimental d’innovació que impulsa el desenvolupament de Projectes d’Aprenentatge amb Sentit, vinculats als desafiaments de les persones i el planeta, amb el propòsit que infants i joves, esdevinguin persones crítiques, participatives i transformadores del seu entorn. FAIG és una oportunitat per crear entorns d’aprenentatge amb sentit, on posar l’alumnat al centre, sentint la seva veu per a crear un món millor on viure i conviure. Aquest programa pretén impulsar canvis profunds en el sistema, on la tecnologia al servei de l’educació posi el focus en les persones i les col·laboracions amb la comunitat. 

.

.

XARXA DE COMPETÈNCIES BÀSIQUES

El programa Xarxa de competències, impulsat per la Direcció General d'Innovació, Digitalització, Currículum i Llengües, és un model de formació permanent docent entre iguals i en xarxa que agrupa diverses xarxes territorials i que promou el desenvolupament docent i la transformació dels centres per a la millora dels aprenentatges de tots els alumnes. La finalitat del Programa és la millora dels aprenentatges de tots els alumnes a partir del desenvolupament professional docent individual i col·lectiu i de la transformació sostenible dels centres educatius. 

ESCOLA VERDA

El Programa Escoles Verdes de la Generalitat de Catalunya té per objectiu prioritari reorientar l’educació vers un desenvolupament sostenible. Una Escola Verda és un centre que es compromet a desenvolupar un pla d’actuacions vinculat amb l’educació ambiental i de respecte vers el seu entorn més proper. Així doncs, un dels propòsits és la participació activa del centre en projectes de millora ambiental, arribant a esdevenir un motor de la sostenibilitat a escala local.

XARXA D'ESCOLES PÚBLIQUES DE REUS

Som les 20 Escoles Públiques de Reus que ens hem unit per a formar aquesta Xarxa Escoles Públiques Reus. Hem unit esforços per donar conèixer els nostres projectes educatius, les nostres instal·lacions, el nostre cos docent i tots els altres atributs que les caracteritzen. Tot això sense deixar de banda el caràcter propi de cada centre. La Xarxa d’Escoles Públiques de Reus vol convèncer que la millor elecció per l’educació, i per tant pel futur en societat, per als fills, filles i familiars, és la que s’ofereix als centres públics. 

SMILE

El projecte SMILE (Student Mobility in Learning English). Estudiants d’Erasmus de la URV venen al centre com a auxiliars de conversa per potenciar la competència comunicativa en anglès dels nostres alumnes.

CENTRE FORMADOR

L'escola forma part de la Xarxa de Centres Formadors. Els Centres Formadors són centres educatius sostinguts amb fons públics que acullen estudiants dels pràcticums dels graus i màsters universitaris. Constitueixen un entorn d'aprenentatge, on la reflexió pedagògica compartida, el treball en equip, l'aprenentatge competencial centrat en l'estudiant, l'acció tutorial i orientadora, i la implicació amb l'entorn són elements clau per promoure la identitat docent basada  en un model de professorat competent i compromès amb l'èxit educatiu per a tot l’alumnat.

PMOE PROA +

Amb el PMOE es desenvolupen estratègies orientades a assegurar l'equitat i a millorar els resultats educatius en entorns de característiques socio-econòmiques i culturals desafavorides o singulars, així com a prevenir l'abandonament primerenc de l'educació i la formació. També es desenvolupaen projectes d'excel·lència educativa que aporten experiències de qualitat al sistema educatiu.

XARXA 0-6

Xarxa formada per representants de les escoles bressol i centres públics d’Infantil i Primària de la ciutat de Reus. Els tres objectius que basen el treball de la xarxa 0-6:

- Oferir espais de contacte i treball entre els professionals unificant conceptes

- Establir les bases per a una continuïtat en la línia pedagògica entre el 0-3 i el 3-6.

- Esdevenir un espai de formació i reflexió per als professionals.

CENTRE EDUCATIU 360

Durant el curs 18-19 vam ser una de les 30 escoles seleccionades en la Crida Centres Educatius 360. És una iniciativa de l’Aliança Educació 360, l’Educació a Temps Complet, que busca escoles i instituts que desitgin explorar les infinites oportunitats d’aprenentatge que un centre amb una mirada educativa 360 pot generar pel seu alumnat connectant espais i temps educatius. Des d’aquell moment hem connectat i ampliat temps i espais d’aprenentatge fins arribar a esdevenir centre referent en educació a temps complet.

ETWINNING

eTwinning forma part d'Erasmus +, el programa de la Unió Europea en matèria d'educació, formació, joventut i esport. L’objectiu del programa és promoure i facilitar el contacte, l'intercanvi d'idees i el treball en col·laboració entre professorat i alumnat dels països que participen en eTwinning, a través de les TIC.


L’escola va participar durant el curs 20-21 al e-Twinning “New Generation School” col·laborant amb escoles de Turquia, Espanya, Macedònia, Itàlia, Romania, Albània, Georgia, Bòsnia i Hercegovina, Azerbaidjan i Ucraïna. Durant el curs 21-22 vam participar al e-Twinning “100 Good Deeds”.

AJUTS PONT

El Consell Social i l’Institut de Ciències de l’Educació de la Universitat Rovira i Virgili (URV) convoquen els Ajuts Pont per a projectes educatius, amb la finalitat de visibilitzar, ordenar i universalitzar la transferència de coneixement entre la comunitat universitària i la resta del sistema educatiu a partir de projectes d'innovació conjunts. Durant el curs 23-24 portarem a terme l’Ajut Pont “Visibilització de les científiques químiques i bioquímiques a través del foment de l’experimentalitat a les classes de ciències de cicle superior d’educació primària” juntament amb professionals de la Facultat de Química de la URV.

PROJECTE VINCLES

El Projecte Vincles consisteix en la possibilitat de viure els equipaments culturals com un espai més de treball del propi centre educatiu. Es vol generar un nou laboratori d’accions, projectes i esdeveniments al servei de l’equip docent i, per tant, del seu alumnat. Cadascun dels equipaments té una rutina pròpia de treball, un equip determinat, un programa, una agenda d’actes i una distribució d’espais i serveis que es posa a disposició del centre vinculat, i a l’inrevés. 

Connectar les persones i els equipaments educatius i culturals de la ciutat per ampliar espais i oportunitats d’aprenentatge!


Un ventall de noves oportunitats d’aprenentatge, passos concrets i tangibles per a continuar treballant en el nostre Ecosistema Educatiu i fent de Reus una Ciutat Educadora.