Especialitats

EDUCACIÓ FÍSICA

Les sessions d’educació física es centren a proporcionar als infants una formació integral que abordi el desenvolupament físic, social i emocional. A través d’esports i jocs, es busca desenvolupar habilitats motrius bàsiques, mentre es promouen valors com la cooperació i el respecte. Aquest enfocament integral no només millora la condició física dels alumnes, sinó que també contribueix al seu benestar general i els encoratja a adoptar un estil de vida saludable a llarg termini.

La nostra escola forma part del Pla Català de l’Esport, a més a més, participem de 3r a 6è en les Olimpíades Escolars i amb els infants de 2n al programa Cap infant sense saber nedar que té per objectiu adquirir  els coneixements bàsics per desenvolupar-se en el medi aquàtic.

​​MÚSICA

L'àrea de música ens permet treballar el desenvolupament integral dels alumnes incidint en aspectes com la imaginació, la creativitat, el llenguatge, la sociabilització, l'atenció, la concentració i el treball grupal conjunt. Entenem la música com un llenguatge universal que propicia la participació de tothom.


A l'escola aquesta àrea la imparteix una especialista des d'I3 fins a 6è, dedicant una o dues sessions setmanals a cada grup, amb grups sencers o bé partits per poder fer diferents tipus de dinàmiques i tenir una atenció més individualitzada quan cal. Les activitats que es porten a terme durant les sessions toquen els àmbits de la cançó, la dansa i el moviment, el llenguatge musical i la iniciació a la pràctica instrumental.


Intentem que la música no sigui una matèria aïllada i la vinculem sempre als projectes que es porten a terme desde les tutories. A partir d'aquesta filosofia de vincular les àrees i no fragmentar tant els horaris portem a terme l'activitat de "La nostra banda sonora", que fa que una de les rutines matinals de la setmana sigui la d'escoltar diferents propostes d'audició per tal de potenciar l'escolta activa i l'expressió oral, o el "Discopati", que proporciona un espai per escoltar i ballar lliurement música triada pels alumnes.


A banda de les sessions de música dins l'horari, l'escola compta amb diversos grups musicals: dues corals, una orquestra Orff i un grup de timbalers. Les sessions es fan fora de l'horari escolar, són gratuïtes i les imparteixen els propis mestres especialistes del centre.

ANGLÈS


En les sessions de llengua estrangera les mestres s'adrecen sempre en anglès als infants i intenten que l'alumnat també ho faci sempre que sigui possible. S'inicia l'aprenentatge de l'anglès a I3, des d'un punt de vista molt lúdic emprant una metodologia molt dinàmica a través de contes, cançons i jocs, gràcies al projecte d'innovació PELE A (introducció de l'anglès a l'Educació Infantil) que va iniciar l'escola el curs 06-07.


A Primària, les situacions d'aprenentatge segueixen la metodologia PBL a primària (Aprenentatge basat en projectes o problemes) i cada una d'elles està lligada a un ODS. Es vetlla perquè una de les sessions, com a mínim, sigui desdoblada per tal de poder donar èmfasi a l'expressió oral en llengua anglesa i donar continuïtat al projecte PELE B (millora de la comunicació oral) iniciat el curs 10-11.


A partir de 3r s'incorpora l'activitat individual de Speak Up (expressions orals preparades en anglès) i una sessió de Reading Club en què l'alumnat comenta un llibre a l'aula que prèviament ha llegit i escoltat l'àudio a casa per tal de reforçar tant la comprensió oral com l'escrita. Aquests llibres són de continguts d'àrees no lingüístiques per dur a terme un treball més específic de la metodologia AICLE (aprenentatge integrat de continguts i llengües estrangeres).


A Cicle Superior es fa èmfasi també en l'expressió i comprensió oral i escrita a través del projecte de Penfriends. L'alumnat escriu i prepara expressions orals amb pels companys i companyes de la nostra Sister School de la Xina des del curs 18-19.


Es realitzen diferents activitats al llarg del curs amb una visió plurilingüe per tal de donar continuïtat al projecte d'innovació GEP (Generació Plurilingüe) iniciat el curs 15-16. L'escola cada any col·labora amb altres escoles europees a través d'un projecte eTwinning. Participem en el projecte SMILE ( Student Mobility in Learning English) per això algun curs tenim la sort de rebre un smilet, un estudiant d'Erasmus, i potenciar la competència comunicativa en el nostre alumnat.


Cada any, una companyia de teatre representa una obra teatral en llengua anglesa a l'escola, l'alumnat prepara prèviament a classe el vocabulari i estructures més rellevants de l'obra.