ORGANIGRAMA

EQUIP DE MESTRES

EQUIP DIRECTIU

Director: David Roco 

Cap d'estudis: Natàlia Curto 

Secretari: Dani Robles

COMUNITAT DE PETITS

Montse Ballesté

Carme Rodríguez

Mercè Pedret 

Gemma Casals 

Núria Boix

David Roco

COMUNITAT DE MITJANS

Meritxell Tomàs

Míriam Flores

Maria Salat

Aïda Moyà

Mònica Gómez

Dani Robles

COMUNITAT DE GRANS

Àngela Fernández

Ana Suárez

Joana Moncusí

Blanca Baró

Natàlia Curto 

Sergi Bernal

Margarida Veà

PERSONAL PAE

TEEI: Núria Boix

TIS: Ana Sandiego

PERSONAL PAS

Administrativa: Trini Garcia

Conserge: Núria Raduà