D'ESCOLA A ECOSISTEMA

L’escola Prat de la Riba és una escola diversa. El plurilingüisme i la interculturalitat que es respiren a l’aula afavoreixen les habilitats i destreses per a la convivència, el respecte i l’entesa entre les persones. És fàcil d’imaginar la diversitat d’idees, estils de vida, tradicions, cultures, ritmes d’aprenentatge, capacitat econòmica… que conviuen al centre, la diversitat de perfils de famílies presents a la nostra i a la resta d’escoles públiques de la ciutat. 


Conviure i aprendre al costat de companys i companyes que no són com nosaltres ens prepara per ser més oberts, comprensius, crítics i solidaris. Però realment tots els infants de l’escola tenen les mateixes oportunitats educatives? 


A l’escola, considerem la diversitat com una riquesa i un recurs, mantenim les expectatives elevades pel que fa a les possibilitats de cada un dels alumnes i dediquem els recursos necessaris a aconseguir aquest objectiu. Però… i més enllà dels murs de l’escola? I més enllà del temps escolar? I els caps de setmana? I durant les vacances? Aquí és on realment es produeixen les majors desigualtats educatives. Segons l’estudi realitzat per Expanded Schools, un infant de dotze anys que ha pogut experimentar oportunitats d’aprenentatge enriquit fora de l’escola acumula 6.000 hores més d’aprenentatge que un que no ho ha pogut fer.  6.000 hores! Equivalents a 5 cursos a l’aula!


Davant d'aquesta evident escletxa d’aprenentatge en temps extraescolar, l’escola Prat de la Riba hem decidit no mantenir-nos al marge i prendre partit.


Com a docents, estimem i desitgem l’èxit educatiu a tot el nostre alumnat. Aquest èxit passa per repensar l’educació. L’equitat educativa com a màxima prioritat. Deixar d’imaginar-nos l’escola com un espai aïllat amb un calendari concret i unes hores d’entrada i sortida. Les escoles amb gran diversitat ens hem adonat que l’escola sola no és suficient. Per necessitat i convicció hem teixit al voltant de l’escola tota una xarxa de relacions amb altres agents externs, creant un ecosistema educatiu que amplia i millora els temps i els espais d'aprenentatge. Un centre educatiu amb mirada 360 que ofereix més i millors oportunitats educatives a l’alumnat, tenint presents les seves necessitats i interessos per oferir itineraris personalitzats. D’aquesta manera s’incrementa també la qualitat educativa.


Fruit d’aquesta nova mirada, l’escola ha generant xarxa i complicitats amb diversos agents i espais educatius de la ciutat de Reus. Connectant, integrant i enriquint els temps i espais lectius i no lectius des del centre educatiu. Creant fins a 30 línies d’acció en temps extraescolar per mitigar les persistents desigualtats educatives basades en l’origen social. LECXIT, Passaport Cultural, Kamishibai en família, biblioteca, museu, esplais, fundacions, suports educatius, esport amb valors… Més de 60 hores setmanals d’aprenentatge extraescolar gratuït. 


Les escoles no són illes independents, cal canviar la mirada, fomentar mentalitats sistèmiques, teixir lligams, col·laborar per fer front eficaçment als reptes socials i garantir les màximes oportunitats educatives pels infants.


Canviar la mirada d’escola a ecosistema educatiu.