CATÀLEG D'ACTIVITATS 23-24

AULA DE SONS


Objectiu: Apropar la música i la cultura tradicional als infants de l’escola amb la voluntat

d’incrementar la seva participació activa en les festes populars i la vida comunitària de la ciutat.


Descripció: La proposta rau en organitzar una sèrie de tallers al centre, adreçats a tots els infants, per conèixer les músiques i instruments tradicionals, alhora que un grup d’alumnes becats amb classes particulars, s’inicien en l’aprenentatge dels instruments més emblemàtics, la gralla i el timbal.


Agents implicats: Aula de Sons, Ajuntament de Reus i escola Prat de la Riba


Infants participants: 226 + 7 becats amb classes de gralla i timbal

CLASSES DE CATALÀ PER FAMÍLIES

Objectiu: Proporcionar una introducció al català per a les famílies amb la finalitat de promoure l'ús i l'aprenentatge d'aquesta llengua per sentir-se més connectats amb la cultura i la comunitat lingüística catalana.


Descripció: Les sessions setmanals ofereixen un espai participatiu i dinàmic on les famílies adquireixen coneixements bàsics de català, centrant-se en situacions quotidianes. Es proporciona material didàctic adaptat i es fomenta la pràctica fora de l'aula per crear un ambient acollidor i motivador.


Agents implicats: Escola Prat de la Riba


Famílies participants: 15

ESPLAI FEM-NOS AMICS


Objectiu: Fomentar les habilitats socials i la integració entre els infants mitjançant activitats recreatives i educatives que promouen la cooperació i la comprensió mútua.


Descripció: L'Esplai Fem-nos Amics és un programa dissenyat per oferir als infants un espai d'interacció i aprenentatge lúdic. Mitjançant jocs, tallers i activitats dirigides, que es desenvolupen principalment cada dissabte, els participants desenvolupen habilitats per a la resolució de conflictes, aprenen valors com la tolerància i la solidaritat, i exploren formes de comunicació efectiva. 


Agents implicats: Esplai Fem-nos Amics i Escola Prat de la Riba


Infants participants: 3

ESCOLA DE MÚSICA GÍNJOL


Objectiu: Introduir els infants al món de la música mitjançant un enfocament lúdic i participatiu que fomenti el seu desenvolupament emocional, cognitiu i social per sentir-se part d'una comunitat musical i estimular la seva curiositat i creativitat.


Descripció: Les classes de música amb l'escola Gínjol estan dissenyades per a oferir als infants una experiència enriquidora i divertida en l'aprenentatge musical. Mitjançant jocs, cançons, moviment corporal i l'ús d'instruments adaptats a les seves edats, els infants exploren diferents aspectes de la música com el ritme, la melodia i l’expressió emocional. 


Agents implicats: Escola de música Gínjol i Escola Prat de la Riba


Infants participants: 9

CLASSES D’ÀRAB I CULTURA MARROQUINA


Objectiu:  Afavorir l’ensenyament de la llengua àrab i la cultura marroquina a l’alumnat marroquí i d’altres orígens que hi estigui interessat per desenvolupar valors de tolerància i solidaritat i aconseguir la inclusió escolar i sociocultural.


Descripció: Les classes d'àrab i cultura marroquina per a infants ofereixen una oportunitat única d'immersió en una cultura rica i diversa. Els infants s’apropen a la llengua àrab i a les seves tradicions, costums i festes, fomentant l’ús pràctic de la llengua, mitjançant la conversa entre els participants, creant així un entorn enriquidor i estimulant per al seu desenvolupament personal i cultural.


Agents implicats: Pla Educatiu d’Entorn i Escola Prat de la Riba


Infants participants: 22

FUNDACIÓ FREDERIC BARA


Objectiu: La Fundació Frederic Bara té com a objectiu principal proporcionar un acompanyament integral i personalitzat a infants en situació de vulnerabilitat. Donar suport i estimular la socialització, l’adquisició d’aprenentatges bàsics i l’esbarjo per tal de mitigar les desigualtats socioeducatives dels infants. 


Descripció: L'acompanyament de la Fundació Frederic Bara es basa en una atenció individualitzada i respectuosa cap a les necessitats de cada infant o família, establint una relació de confiança i suport, acompanyant-los en el seu procés de creixement personal i social. Aquest acompanyament pot incloure orientació psicològica, suport emocional, assessorament en temes legals o administratius, acompanyament en la recerca de feina o habitatge, entre altres serveis adaptats a les necessitats individuals.


Agents implicats: Fundació Frederic Bara i Escola Prat de la Riba


Infants participants: 11

PROGRAMA EDUCATIU FUNDACIÓ LA PEDRERA


Objectiu: Proporcionar suport integral als estudiants en situació de vulnerabilitat, amb la finalitat de promoure el seu èxit acadèmic, desenvolupament personal i integració social.


Descripció: S’ofereix suport extraescolar per a infants i adolescents on se’ls dota d’eines perquè adquireixin estratègies d’estudi i d’aprenentatge, per tal d’assolir l’èxit educatiu des d’una doble vessant; l’èxit acadèmic, incidint especialment en l’adquisició d’aprenentatges de les competències bàsiques de llengües i matemàtiques, i l’èxit personal i social, desenvolupament el talent, la capacitat d’autonomia i iniciativa personal així com la interrelació i el treball col·laboratiu.


Agents implicats: Fundació La Pedrera i Escola Prat de la Riba


Infants participants:

COORDINADORA DE DANSES TRADICIONALS


Objectiu: Introduir als infants en les tradicions i la cultura local de manera lúdica i participativa, fomentant el sentiment d’orgull i identitat amb la seva comunitat i el seu patrimoni cultural.


Descripció: Participar en els diferents balls de la Coordinadora de danses tradicionals de Reus és una oportunitat única per per explorar i aprendre sobre les arrels culturals de manera divertida i interactiva. Els infants assagen els passos característics dels balls de Reus, desenvolupant així habilitats de coordinació, ritme i expressió corporal. És un espai d’encontre i intercanvi cultural on els infants poden compartir experiències amb altres membres de la comunitat i participar de forma activa en la Festa Major de Reus.


Agents implicats: Coordinadora de Danses Tradicionals de Reus i Escola Prat de la Riba


Infants participants:

SOAF MAS TOTOSAUS


Objectiu: Proporcionar acompanyament, suport i orientació a les famílies en diferents aspectes relacionats amb l’educació o la convivència familiar, entre d’altres. 


Descripció: Mitjançant entrevistes individuals pautades amb els diferents professionals especialitzats, o mitjançant els espais familiars, que són trobades grupals on es treballen diferents aspectes com el vincle i les estratègies de relació,  es proporcionen a les famílies les eines i recursos necessaris per tal d’afrontar els reptes de la vida quotidiana, contribuïnt així al seu benestar i al desenvolupament harmònic de cadascuna d’elles. 


Agents implicats: Ajuntament de Reus, SOAF Mas Totosaus i Escola Prat de la Riba


Infants participants: 4

LECXIT BIBLIOTECA XAVIER AMORÓS


Objectiu: Fomentar l'amor per la lectura entre els infants, promoure la comprensió lectora, i enfortir les habilitats de pensament crític i creatiu.


Descripció: A través de sessions setmanals, on els infants es troben acompanyants per una mentora voluntària, es fomenta la creació d’entorns lectors, amb la finalitat d’inspirar-los a descobrir el plaer de la lectura i a desenvolupar-se com a lectors crítics i compromesos. La Biblioteca Xavier Amorós ofereix aquest programa, juntament amb altres activitats com el Club de Lectura, xerrades amb autors o tallers literaris, tots ells enfocats a fomentar la lectura entre els més joves.Agents implicats: Biblioteca Xavier Amorós i Escola Prat de la Riba


Infants participants: 12

CLUB DE LECTURA BIBLIOTECA XAVIER AMORÓS


Objectiu: L'objectiu del Club de Lectura és fomentar la participació activa dels lectors, promoure la reflexió crítica i l'intercanvi d'idees sobre diferents obres literàries, i crear un espai de trobada i diàleg entre els més petits.


Descripció: Mitjançant trobades que tenen lloc un cop al mes, els participants tenen l’oportunitat d’expressar les seves impressions sobre la trama, els personatges i altres aspectes d’una obra prèviament seleccionada. Es fomenta la interacció i el diàleg constructiu entre els infants, afavorint la diversitat d’interpretacions i la descoberta de nous punts de vista. El Club de Lectura és un espai enriquidor on els infants poden enriquir la seva experiència lectora a través del diàleg.


Agents implicats: Biblioteca Xavier Amorós i Escola Prat de la Riba


Infants participants: 12

SUPORT PEDAGÒGIC CÀRITAS


Objectiu: Proporcionar ajuda i orientació educativa a infants en situació de vulnerabilitat, amb la finalitat de promoure el seu desenvolupament acadèmic, emocional i social, per millorar les seves oportunitats d’èxit i inclusió.


Descripció: Dues tardes per setmana, professionals i voluntaris de Càritas ofereixen un espai de relació, treball en valors i reforç escolar a infants i adolescents. S’ofereix suport educatiu als infants tot implicant, des de l’inici, la participació de les seves famílies. Així, unificant espais lúdics, de treball i de relació, se’ls acompanya perquè desenvolupin i millorin els hàbits d’estudi i treball, així com les habilitats personals i relacionals. Habitualment és una activitat que es fa en petit grup, però també es fa reforç educatiu individual per ajudar els infants en les matèries escolars que els suposen més dificultat.


Agents implicats:  Càritas i Escola Prat de la Riba


Infants participants: 7

PASSAPORT CULTURAL


Objectiu: Facilitar l'accés i la participació d'infants i famílies en diverses activitats culturals de la ciutat, promocionant l'aprenentatge, el gaudi i la implicació familiar en temps de lleure, i incentivant l'ús del català en el fora d’escola.


Descripció: Es fan arribar als infants i les famílies, de manera mensual, les diferents propostes oferides al públic al municipi, que es porten a terme gràcies a diferents entitats. S’ofereixen preus i condicions especials pels nens i nenes que disposin del Passaport Cultural, per tal d’animar la participació a les activitats. Posteriorment, des de l’aula, es fa una retroalimentació tot connectant els aprenentatges amb els projectes o tasques que es porten a terme a l’escola. 


Agents implicats: Pla Educatiu d’Entorn, Reus Cultura i Escola Prat de la Riba


Infants participants: Tot l’alumnat de primària

PADRINS DE JOC


Objectiu: Fomentar l’ús del català i enriquir les habilitats lingüístiques dels infants mitjançant l’ús de jocs de taula, promovent una relació positiva amb la llengua i potenciar-ne així la seva utilització en diferents àmbits de la vida quotidiana.


Descripció: Aquest taller ofereix una oportunitat lúdica per aprofundir en l’ús i la comprensió del català mitjançant jocs de taula variats i adaptats a diferents edats i nivells de competència lingüística. A través de sessions setmanals molt participatives, els infants milloren la seva expressió oral, mentre es fomenten valors com la cooperació, la creativitat i el respecte mutu entre els participants.


Agents implicats: Pla Educatiu d’Entorn i Escola Prat de la Riba


Infants participants: 20 

DANSES URBANES


Objectiu: Fomentar l’expressió corporal, la creativitat i la confiança dels infants mitjançant l’aprenentatge de danses urbanes, proporcionant-los una experiència enriquidora i divertida.


Descripció: Mitjançant sessions setmanals, els infants aprenen els fonaments bàsics de les danses urbanes de manera dinàmica tenint l'oportunitat d’explorar la seva expressió personal i el ritme a través del moviment. A més d’adquirir tècniques de dansa, desenvolupen també la confiança en si mateixos, aprenen a treballar en equip i a expressar-se de manera creativa i única.


Agents implicats: Pla Educatiu d’Entorn, Consell Esportiu del Baix Camp, i Escola Prat de la Riba


Infants participants: 21 

ESPORT AMB VALORS


Objectiu: Proporcionar als infants una experiència esportiva on es promouen valors com el respecte, la cooperació, la disciplina la superació personal i l’ètica esportiva, contribuint així a la seva formació integral.


Descripció: A través de les sessions setmanals oferides per monitors qualificats, els infants aprenen la importància de l’esperit d’equip i la superació personal a través de jocs i exercicis, fomentant així un desenvolupament físic i emocional equilibrat.


Agents implicats: Pla Educatiu d’Entorn, Consell Esportiu del Baix Camp, i Escola Prat de la Riba


Infants participants: 28 

TALLER DE SUPORT I ACOMPANYAMENT EDUCATIU (TSAE)


Objectiu: Millorar les habilitats d’expressió escrita i comprensió lectora dels infants participants al taller, proporcionant-los eines i recursos per fomentar el seu desenvolupament acadèmic.


Descripció: Durant dues sessions setmanals i amb agrupacions petites, els monitors guien als infants per tal de millorar la seva capacitat per expressar-se de manera clara i coherent per escrit, així com en la comprensió de diferents tipologies de textos. Les sessions inclouen exercicis de redacció, comprensions lectores i anàlisi de textos, entre d’altres, per tal de desenvolupar les seves habilitats lingüístiques de manera significativa i progressiva.


Agents implicats: Consell Esportiu del Baix Camp, Pla Educatiu d’Entorn i Escola Prat de la Riba


Infants participants: 10

SUPORT PLA DE MILLORA D’OPORTUNITATS EDUCATIVES (PMOE)


Objectiu: Proporcionar suport educatiu personalitzat als infants de l’escola per tal de millorar el seu rendiment acadèmic i ampliar les seves oportunitats d’èxit escolar, personal i social.


Descripció: En grups reduïts i sessions setmanals, s’aborden necessitats específiques dels infants en àrees com la llengua catalana, la llengua anglesa o les matemàtiques entre d’altres. Es treballa per superar les dificultats d’aprenentatge, reforçar els coneixements i desenvolupar habilitats essencials per a l’èxit educatiu.


Agents implicats: Departament d’Educació i Escola Prat de la Riba


Infants participants: 89

ESPAI TIS


Objectiu: Desenvolupar i millorar les habilitats personals i socials dels infants, incloent-hi la comunicació, l’escolta activa, l’expressió de sentiments i opinions i la resolució de conflictes, entre d’altres.


Descripció: A través de sessions setmanals en petit grup, es treballa la gestió emocional mitjançant jocs i dinàmiques de grup. D’aquesta manera es busca treballar la cooperació, la confiança i l'empatia entre els infants participants, ajudant-los a adquirir les eines per a contribuir de manera positiva al seu entorn i a relacionar-se de manera constructiva amb els altres.


Agents implicats: Escola Prat de la Riba


Infants participants: 14

CORAL ATRAPASONS I CORAL BUFANOTES


Objectiu: Apropar la música i la llengua catalana als infants, fomentant el treball en equip i l'expressió artística a través del cant per enriquir així la seva experiència educativa i millorar la cohesió social.


Descripció: Un cop a la setmana, les diferents corals de l’escola es reuneixen per assajar diferents peces musicals d’estils variats. A través del cant, els infants desenvolupen habilitats musicals, com la afinació, el ritme i la interpretació, mentre aprenen a treballar col·lectivament per assolir objectius artístics comuns. Durant el curs, els infants de les corals tenen l’oportunitat de participar en diferents concerts i  esdeveniments locals.


Agents implicats: Escola Prat de la Riba


Infants participants: 48

ORQUESTRA ORFF


Objectiu: Acostar als alumnes a la música per mitjà de diferents instruments de percussió, fomentant les seves habilitats musicals individuals, la lectura de partitures, la tècnica i la interpretació musical.


Descripció: Mitjançant sessions setmanals, els participants de l’orquestra, acompanyats per la mestra de música de l’escola, practiquen diferents peces musicals mentre aprenen a tocar diferents instruments melòdics de percussió. Aquesta activitat fomenta entre els infants el treball en equip, el respecte i la cohesió social, entre altres valors, a través de l’expressió musical.


Agents implicats: Escola Prat de la Riba


Infants participants: 13

GRUP DE TIMBALS


Objectiu: Capacitar els participants per a explorar i interpretar música a través de l'aprenentatge de diverses tècniques de percussió, promocionant les seves habilitats individuals i col·lectives en un entorn musical inclusiu i dinàmic.

Descripció: A través de sessions setmanals, els membres del grup de timbals, acompanyats pel mestre de música, aprenen i practiquen la interpretació de ritmes i composicions pròpies de percussió indeterminada. Aquesta activitat fomenta la cooperació, la coordinació i la creativitat dels participants mentre exploren noves formes d'expressió musical i gaudeixen d'una experiència de grup enriquidora i estimulant. Durant el curs tenen l’oportunitat de participar en diferents actuacions escolars per fer ballar el Drac Fènix.

Agents implicats: Escola Prat de la Riba


Infants participants: 18