HISTÒRIA

L’escola PRAT DE LA  RIBA és el primer grup escolar que funciona com a tal a Reus. Fins llavors el que hi havia eren escoles unitàries.

L’11 de febrer de 1911 l’Ajuntament de la ciutat acordà construir un nou edifici escolar, encarregant-se del projecte i direcció de l’obra, l’arquitecte municipal PERE CASELLES I TARRATS.

L’edifici va ser dissenyat a partir d’un eix de simetria que el dividia en dues parts completament iguals: la part dels nens, la zona oest o del passeig i la part de les nenes, la zona est, amb entrada independent i envoltada de patis i jardins.

És d’estil modernista, les façanes són de rajola vista, amb plafons decorats amb ceràmica de colors blaus i blanc pintada pel senyor Labarta. La teulada està recoberta amb teules àrabs i de ceràmica vidrada de color verd.

Podríem destacar elements de construcció actuals com l’absència d’angles rectes (per facilitar la neteja, segons consta en el projecte), grans finestrals de 2×3 metres (per proporcionar abundant llum natural) i rampes d’entrada a l’edifici (actualment en queden tres). Successivament s’han anant fent obres d’adaptació però continua tenint l’ànima modernista de l’edifici inicial. S’inaugurà el 10 de juny de 1917.

El seu nom ha anat canviant a través del temps i segons les circumstàncies. Segons queda constància en diferents documents, en el moment de la seva inauguració rep el nom de “Camí de l’Aleixar”, després el de “Prat de la Riba”. Acabada la Guerra Civil tornem a trobar un període d’ambigüitat, hi ha documents on consta com “Calvo Sotelo” o “José Antonio” alternativament. A la fi queda establert definitivament com “José Antonio”.

A finals dels anys setanta neix, dintre de la comunitat educativa del centre, el desig de recuperar el nom original i s’inicien llavors els tràmits legals per aconseguir-ho. Per fi, el dia 6 de març de 1981 es llegeix amb claustre la carta del Ministerio de Educación en què es ratifica la recuperació del nom PRAT DE LA RIBA.

(Informació extreta de “La història de la nostra escola”, realitzada per Isidoro Fernández Hernández, mestre de l’escola durant molts anys).